Automatyczny Stolik obrotowy

Stolik przystosowany do dowolnych przedmiotów (gadżetów reklamowych)
Stolik obrotowy automatycznie przenosi dowolny przedmiot pod laser, zatrzymuje się i załącza laser.
Głównym zadaniem stolika jest przyspieszenie pracy podczas grawerowania. Zadaniem użytkownika jest utrzymanie ciągłości pracy stolika.
Stolik potrafi zliczyć dowolną ilość przedmiotów i automatycznie zatrzyma się po ich oznakowaniu.
UWAGA! do stolika należy dokręcić wyciętą laserem CO2 formę o kształcie przedmiotu.